Astrea Recruitment
20 - 50 служителя Кандидатстване
Управител на луксозен почивен комплекс
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Управител на луксозен почивен комплекс

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни. Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги консултираме и напътстваме при вземането на важни решения.
Нашите партньори се увеличават всеки ден и тяхното удовлетворение е най-добрата визитна картичка за нас.

Отговорности

Основни задължения:

* Създава нова концепция за оперативния бизнес на работещ планински комплекс, с цел повишаване на нивото на обслужване и подобряване на материалната база;
* Ръководи, организира и контролира цялостната оперативна и стопанска дейност в хотела;
* Отговаря за ценовата политика;
* Създава маркетинговата стратегия;
* Планира и реализира рекламни кампании;
* Разработва и внедрява активности (мероприятия) за туристи;
* Ръководи и контролира всички дейности по настаняване и изхранване на гостите в комплекса;
* Спомага за повишаване на фирмените стандарти за обслужване на туристите и следи за тяхното спазване;
* Осъществява ежедневен контакт с гостите, като проучва удовлетвореността им, своевременно реагира на евентуални проблеми и рекламации;
* Ръководи и контролира подбора и обучението на кадри в комплекса и отговаря за оптималния щат на персонала;
* Провежда оперативки с персонала, поставя ясни и измерими задачи, контролира изпълнението им;
* Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми, законоустановените изисквания в областта на хотелиерството, лично осъществява ежедневен контрол по чистота в обекта;
* Отговаря за финансовите резултати от оперативната дейност на хотела и спазването на финансовата дисциплина.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:

* Опит като управител на комплекс за почивка с ресторант, минимум 3 години;
* Изградени ръководни и организационни умения;
* Енергичност и креативност;
* Висше образование - предимство;
* Владеене на английски език - предимство;
* Отговорност и лоялност.

Ние Ви предлагаме

Ние предлагаме:

* Възможност за автономно управление на комплекса;
* Високо възнаграждение;
* Работа в разработен комплекс;
* Социални придобивки: нощувка, храна, разход за транспорт.

Ако позицията представлява интерес за вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и ни изпратете Вашата Автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата DP_MRK).

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Услугата за кандидата е напълно безплатна!

Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
(Astrea Recruitment. - reg No 1809).
Zaplatomer.bg