СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Project Engineer Hardware
Sofia
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Project Engineer Hardware

Sofia full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Нашият клиент е компания, разработваща високотехнологични решения в областта на мултимедийни международни проекти, мобилни софтуерни и хардуерни решения за бизнеса в областта на телематиката, информационна сигурност и мобилните приложения. Компанията изгражда екип от високо образовани и мотивирани специалисти, с богат опит в разработването на нови технологични продукти и решаване на нестандартни задачи.

Responsibilities

Следи и анализира функционалните изисквания по различните проекти и напредъка на екипа в съответвие със сроковете и изискванията по проектите за създаването на детайлна техническа спецификация на хардуерни решения
Участва в имплементирането и интегрирането на софтуерните и хардуерните компоненти и решения
Следи за качеството на разработваните модули през всички фази на работа по проекта като координира всички вътрешни тестове
Взаимодейства с чуждестранни клиенти и подизпълнители, преглежда, проверява и контролира текущия статус на всеки проект при работа с тях
Отговорен е за контрола за съответствие на отговарящи на изискванията технически дизайн, имплементация и тестване на embedded системата, която се създава, в зададените времеви и бюджетни рамки

Requirements and necessary skills

- Висше техническо образование със специалност Компютърни науки, Електроника и Автоматика
- Опит в участие и организация на хардуерни проекти - мин 2г.
- Опит в работа с проектен софтуер – J I R A, Conrcuience
- Професионален опит в дизайн и имплементиране на embedded устройства и embedded софтуерни системи.
- Познания и опит в разработка и имплементация на embedded хардуерни решения, комуникиращи и работещи с back-end софтуерни платформи,
- Опит при създаване на хардуерни решения на сложни функционални изисквания, чрез използване на технологии и решения от най-високо ниво
- Владеене на английски език

We offer

Възможност за професионална реализация и развитие. Работа в екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията, разработена бонусна система.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД е регистрирана под номер 2221 валиден от 16.02.2017 да извършва дейности по подбор на персонал от МТСП
Zaplatomer.bg