СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Project Engineer Hardware
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Project Engineer Hardware

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Нашият клиент е компания, разработваща високотехнологични решения в областта на мултимедийни международни проекти, мобилни софтуерни и хардуерни решения за бизнеса в областта на телематиката, информационна сигурност и мобилните приложения. Компанията изгражда екип от високо образовани и мотивирани специалисти, с богат опит в разработването на нови технологични продукти и решаване на нестандартни задачи.

Отговорности

Следи и анализира функционалните изисквания по различните проекти и напредъка на екипа в съответвие със сроковете и изискванията по проектите за създаването на детайлна техническа спецификация на хардуерни решения
Участва в имплементирането и интегрирането на софтуерните и хардуерните компоненти и решения
Следи за качеството на разработваните модули през всички фази на работа по проекта като координира всички вътрешни тестове
Взаимодейства с чуждестранни клиенти и подизпълнители, преглежда, проверява и контролира текущия статус на всеки проект при работа с тях
Отговорен е за контрола за съответствие на отговарящи на изискванията технически дизайн, имплементация и тестване на embedded системата, която се създава, в зададените времеви и бюджетни рамки

Изисквания и необходими умения

- Висше техническо образование със специалност Компютърни науки, Електроника и Автоматика
- Опит в участие и организация на хардуерни проекти - мин 2г.
- Опит в работа с проектен софтуер – J I R A, Conrcuience
- Професионален опит в дизайн и имплементиране на embedded устройства и embedded софтуерни системи.
- Познания и опит в разработка и имплементация на embedded хардуерни решения, комуникиращи и работещи с back-end софтуерни платформи,
- Опит при създаване на хардуерни решения на сложни функционални изисквания, чрез използване на технологии и решения от най-високо ниво
- Владеене на английски език

Ние Ви предлагаме

Възможност за професионална реализация и развитие. Работа в екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията в компанията, разработена бонусна система.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД е регистрирана под номер 2221 валиден от 16.02.2017 да извършва дейности по подбор на персонал от МТСП
Zaplatomer.bg