Фесто Производство ЕООД
more than 300 служителя Apply
Експерт, закупуване по нови проекти
Sofia
full-time

Експерт, закупуване по нови проекти

Sofia full-time

About us

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Responsibilities

• Участва в екипи по създаване и внедряването на нови продукти в производството;
• Участие в проекти по трансфериране на производството на продукти/продуктови групи от други заводи на дружеството;
• Управлява, организира и осъществява дейности по закупуване на производствени материали;
• Следи за поддържането на оптимални количества от всички серийно закупувани материали за производство;
• Организира, извършва и контролира технически и логистични рекламации при доставките чрез взаимодействие със складовото стопанство и отдел “Управление на качеството”;
• Съдейства при организирането на кооперирани дейности с други фирми в страната и чужбина и организира транспортните дейности, свързани с тях;
• Изготвя ежемесечни отчети, справки и анализи за доставчиците и материалите;
• Участва в дейности и мероприятия, свързани с политиката на фирмата към доставчиците;
• Участва в процеси по одобрение и окачествяване на нови материали.

Requirements and necessary skills

Tехнически компетенции:
• Висше техническо или икономическо образование;
• Писмено и говоримо владеене на английски и/или немски език (минимум ниво C1);
• Отлична компютърна грамотност – MS OFFICE; опит със SAP ще се счита за предимство;
Професионални компетенции:
• Професионален опит на същата или сходна позиция минимум 2год.;
• Професионален опит в електронно производство ще се счита за предимство;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

We offer

Компанията предлага:
• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производствено предприятие;
• Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg