Фесто Производство ЕООД
more than 300 служителя Apply
Mонтажник, сложни и комбинирани изделия за производство на „Сервомотори“
Sofia
full-time internship position

Mонтажник, сложни и комбинирани изделия за производство на „Сервомотори“

Sofia full-time internship position

About us

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Responsibilities

• Качествено извършва необходимите операции, свързани с монтажа и производството на сложните изделия, на които е обучен, съгласно изискванията на технологичните инструкции;
• Познава компонентите, влизащи в състава на произвежданите изделия, и изискванията към тях;
• Умее да разпознава специфичните отклонения възниквали в процеса на производство на усвоените продуктови групи и да ги отстранява;
• Отговаря за изпълнението на минималните произведени количества и за качеството на произведените изделия;
• Извършва дейностите по АМ /автономна поддръжка/; нанася в специални за целта бланки извършените дейности съгласно плана за AM;
• При необходимост извършва междинни и крайни заскладявания и отчитане на брак в SAP за изделията, които произвежда;
• Познава и прилага FVP методите: 7 вида загуби, 5S, безопасност, съзнание в качеството;
• Познава и спазва изискванията по ESD и EKZ.
• Готовност за работа на сменен режим.

Requirements and necessary skills

Технически компетенции:
• Средно техническо образование;
• Базови познания по MS Office и SAP;
Професионални компетенции:
• Професионален опит във Фесто минимум 3 год.;
• Познава изискванията, свързани с операциите и дейностите при монтажа на произвежданите изделия;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

We offer

• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
• Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография и мотивационно писмо.


Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg