Фесто Производство ЕООД
more than 300 служителя Apply
Специалист, закупуване на непроизводствени материали
Sofia
full-time

Специалист, закупуване на непроизводствени материали

Sofia full-time

About us

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Responsibilities

• Закупува и организира доставката на непроизводствени материали и услуги от страната и чужбина по продуктовите групи, за които отговаря;
• Изяснява изискванията и нуждите на вътрешните клиенти и действа като интерфейс между тях и пазара;
• Проактивно проучва пазара и дава идеи за подобрения;
• Оптимизира фирмените разходи за доставка на стоки и/или услуги за продуктовите групи, за които отговаря;
• Сключва договори за покупка и контролира тяхното точно изпълнение;
• Осигурява необходимите сертификати, гаранционни карти и други придружаващи стоката документи;
• Участва в изготвянето на каталози в системата за управление на заявки за закупуване;
• Изготвя регулярно справки и анализи за закупуваните материали, на база на които планира, организира и приоритизира работата си;
• Организира и контролира рекламации към доставчиците.

Requirements and necessary skills

Tехнически компетенции:
• Висше икономическо или техническо образование;
• Писмено и говоримо владеене на английски и/или немски език (ниво С1);
• Отлична компютърна грамотност – MS OFFICE;
• Доказан практически опит със SAP;
Професионални компетенции:
• Професионален опит на същата позиция или в сходна област от минимум 2 год.;
• Опит в международни екипи и мултикултурна среда;
• Опит в производствено предприятие ще се счита за предимство;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

We offer

• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
• Гъвкаво работно време.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg