Фесто Производство ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Електронен инженер, тестова апаратура / Test Engineer
София
длъжност на пълно работно време

Електронен инженер, тестова апаратура / Test Engineer

София длъжност на пълно работно време

За нас

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от вълнуващия свят на Festo!

Отговорности

• Разработва хардуерни модули и софтуер за тестери;
• Осигурява принципно, схемно и методологично конструирането на нестандартизирано оборудване и тестова апаратура;
• Изготвя концепция, технически документи и инструкции за провеждане на изпитания и работа със съоръженията;
• Съблюдава спазването на стандартите на фирмата относно тестова апаратура;
• Участва в процеса на реконструкция и подобрение на производствените процеси;
• Извършва бърза промяна в конструкцията при констатирани несъответствия с изискванията за качество;
• Съдейства за осигуряването на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с изискванията за работа със съответното съоръжение

Изисквания и необходими умения

Tехнически компетенции:
• Висше техническо образование; специалности в областта на електрониката ще се считат за предимство;
• Писмено и говоримо владеене на английски или немски език (минимум ниво B2);
• Отлична компютърна грамотност – MS OFFICE; опит със SAP ще се счита за предимство;
Професионални компетенции:
• Професионален опит на същата или сходна позиция;
• Професионален опит в електронно производство ще се счита за предимство;
• Опит с LabView; опит с CODESYS и TestStand ще се счита за предимство;
• Задълбочени познания в областта на измервателните средства;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Ние Ви предлагаме

• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производствено предприятие;
• Гъвкаво работно време.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg