ЕВН България ЕАД
more than 300 служителя Apply
Офис мениджър (по заместване)
Sofia
full-time

Офис мениджър (по заместване)

Sofia full-time

About us

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снаб-дяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топло-енергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Responsibilities

• Организирате и координирате цялостната административна дейност в офиса.
• Предоставяте административна подкрепа на висшия мениджмънт на дружеството.
• Комуникирате активно с институции и всички организационни единици вътре в компанията.
• Събирате и обобщавате информация и подготвяте презентации за мениджмънта.
• Обработвате кореспонденция, вкл. на английски и немски езици.
• Извършвате писмени и устни преводи по време на бизнес срещи, презентации и други.
• Посрещате и настанявате гости в офиса.
• Отговаряте за изправността и функционирането на техническото оборудване в офиса.
• Изпълнявате и други административни и офис задачи, когато е необходимо.

Requirements and necessary skills

• Висше образование;
• Минимум две години опит в административни и/или офис дейности;
• Отлични умения за работа с MS Office 2010 (Word, Excel, Power Point);
• Отлично владеене на английски език, добро владеене на немски е силно предимство;
• Отлични комуникативни умения, дипломатичност и такт;
• Нагласа и умения за екипна работа;
• Умения за организиране и приоритизиране на задачите.

We offer

• Срочен договор по заместване
• Отлични условия на работа и пакет от придобивки – гъвкаво работно време, допълнително пенсионно и здравно застраховане, карти за спорт на преференциални цени и др.
• Бизнес офис в центъра на столицата, близо до метростанция
• Внимание и пълно съдействие от екипа в периода на въвеждане
• Интересни и предизвикателни задачи в позитивна работна среда
• Възможност за бъдеща реализация в други организационни единици на компанията.


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл jobs@evn.bg, като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че ЕВН България ЕАД е администратор на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато кандидатите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок. Информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството, за отношенията му като съвместен администратор с други дружества от групата на EVN България, както и за правата Ви по Общия регламент за защита на данните е публикувана на сайта на фирмата в меню Кариери.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружеството. Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейла на дружеството.
Zaplatomer.bg