ЕВН България ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Офис мениджър (по заместване)
София
длъжност на пълно работно време

Офис мениджър (по заместване)

София длъжност на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снаб-дяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топло-енергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

• Организирате и координирате цялостната административна дейност в офиса.
• Предоставяте административна подкрепа на висшия мениджмънт на дружеството.
• Комуникирате активно с институции и всички организационни единици вътре в компанията.
• Събирате и обобщавате информация и подготвяте презентации за мениджмънта.
• Обработвате кореспонденция, вкл. на английски и немски езици.
• Извършвате писмени и устни преводи по време на бизнес срещи, презентации и други.
• Посрещате и настанявате гости в офиса.
• Отговаряте за изправността и функционирането на техническото оборудване в офиса.
• Изпълнявате и други административни и офис задачи, когато е необходимо.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование;
• Минимум две години опит в административни и/или офис дейности;
• Отлични умения за работа с MS Office 2010 (Word, Excel, Power Point);
• Отлично владеене на английски език, добро владеене на немски е силно предимство;
• Отлични комуникативни умения, дипломатичност и такт;
• Нагласа и умения за екипна работа;
• Умения за организиране и приоритизиране на задачите.

Ние Ви предлагаме

• Срочен договор по заместване
• Отлични условия на работа и пакет от придобивки – гъвкаво работно време, допълнително пенсионно и здравно застраховане, карти за спорт на преференциални цени и др.
• Бизнес офис в центъра на столицата, близо до метростанция
• Внимание и пълно съдействие от екипа в периода на въвеждане
• Интересни и предизвикателни задачи в позитивна работна среда
• Възможност за бъдеща реализация в други организационни единици на компанията.


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл jobs@evn.bg, като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че ЕВН България ЕАД е администратор на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато кандидатите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок. Информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството, за отношенията му като съвместен администратор с други дружества от групата на EVN България, както и за правата Ви по Общия регламент за защита на данните е публикувана на сайта на фирмата в меню Кариери.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружеството. Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейла на дружеството.
Zaplatomer.bg