Ви Джи Еф Инженеринг
Технически консултант в направление "Инфраструктура"
Sofia
full-time

Технически консултант в направление "Инфраструктура"

Sofia full-time

About us

Със своя над 23-годишен опит "Ви Джи Еф", е сред водещите фирми в България, специализирана в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения в четири основни направления:
- Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
- Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
- Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
- Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Responsibilities

- Активна ежедневна работа с клиенти и партньори на компанията с цел реализиране продуктите и услугите предлагани от същата;
- Отлично познаване в детайли на системите предлагани от компанията, в това число технически спецификации, сертификати и инструкции за полагане; съдействие при актуализации на същите;
- Съдейства на колегите от екипа при анализиране и събиране на информация за пазара; при разработването и изготвянето на рекламни стратегии и материали, новини и други;
- Коректно водене на документацията съпътстваща търговската дейност;
- Ежедневна работа с фирмени бази данни и ERP софтуер.

Requirements and necessary skills

Завършено висше строително образование;
- Опит на подобна позиция ще се смята за предимство;
- Много добра компютърна грамотност;
- Добър писмен и говорим английски език;
- Комуникативност и презентационни умения

We offer

- Възможност за професионална реалицзация;
- Работа по актуални и интересни проекти в областта на строителството;
- Работа в млад и амбициозен екип в приятна работна обстановка;
- Възможност за научаване на иновативни методи и техники в строителството;
- Регулярни фирмени обучения;
- Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
- Допълнителен социален пакет, включително и ползване на Фитнес в офиса.
Zaplatomer.bg