Ви Джи Еф Инженеринг
Технически ръководител /Инфраструктура/
Sofia, Other Bulgarian
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Технически ръководител /Инфраструктура/

Sofia, Other Bulgarian full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Със своя над 23-годишен опит "Ви Джи Еф" ООД е сред водещите фирми в България, специализирана в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения в четири основни направления:
- Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
- Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
- Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
- Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Responsibilities

- Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество, като давате постоянни указания на изпълнителите;
- Изготвяне актове за приемане на основата, за скрити работи и за количествено-стойностните сметки;
- Изготвяне на месечни отчети за обема на СМР дейността.
- Изготвяне на месечни и календарни графици за изпълнение на СМР;
- Наблюдаване работата на работниците и разпределяте работа им съобразно графиците на обектите;
- Ръководене на работниците, провеждане на инструктажи и следене за спаване на здравословните и безопасни условя на труда

Requirements and necessary skills

- Завършено строително образование, с предимство специалност "Пътно строителство";
- Опит като Технически ръководител - минимум 2 години;
- Опит във взаимоотношенията със строители, проектанти, надзорници и особено с ръководенето на работници;
- Добра комуникативност;
- Валидна шофьорска книжка;
- Нагласа за продължителни командировки на територията на страната.

We offer

- Възможност за професионална реализация;
- Работа в млад и амбициозен екип в приятна работна обстановка по интересни проекти;
- Регулярни фирмени обучение;
- Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
- Допълнителен пакет социални придобивки;
- Осигурен служебен автомобил, телефон и лаптоп
Zaplatomer.bg