Др. Пендл и Др. Писвангер България ЕООД
Оператор кран
Burgas
full-time

Оператор кран

Burgas full-time

About us

За нуждите на наш клиент, водеща международна компания, търсим отговорен и мотивиран професионалист, който да поеме ролята на:Оператор aвтокран ll-ра степен
(Ref.: COB)

Responsibilities

Задължения и отговорности:

• Отговаря за правилната експлоатация на МПС – следи за тяхната изправност, добро техническо състояние и съхранение;
• Спазва правилата за вътрешен ред, както и инструкциите за безопасност на труда при работа с поверената му техника;
• Качествено изпълнение на поставените задачи в определените му срокове.

Requirements and necessary skills

Изисквания:

• Завършено средно образование;
• Правоспособност за управление кат. С за машинист на автокран кат. II-ра степен.

We offer

Компанията предлага:

• Възможност за реализация във водеща международна компания;
• Много добри условия на труд и отлична социална политика;
• Утвърдени правила и стандарти на работа.

Ако позицията представлява интерес за Вас и притежавате необходимата квалификация, моля изпратете Вашето CV и актуална снимка, като посочите референтен номер (Реф. № COB) не по-късно от 14.04.2019 (неделя).

Всички документи ще се пазят в строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лиценз 2226 [от дата 06.03.2017 - безсрочен]
Лиценз 2227 [от дата 06.03.2017 - безсрочен]
Сертифицирана организация по ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013

С кандидатстване по тази обява кандидатът дава съгласието си P&P Bulgaria да използва предоставените лични данни при оценяване възможността за представянето му пред потенциален работодател, както и да бъдат включени в професионалната база данни на P&P Bulgaria за евентуални бъдещи кариерни възможности в срок от 5 години. P&P Bulgaria се задължава да не изпраща данни на кандидата към трети лица без изричното му съгласие.
Изисквания към кандидата
Zaplatomer.bg