Учител по английски език
София
длъжност на пълно работно време

Учител по английски език

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Преподавателска дейност в начален етап

Изисквания и необходими умения

Идеалният кандидат за позицията:
• има педагогическа правоспособност или е в процес на придобиването ѝ;
• владее английски език;
• е личност с висок професионализъм, проактивност, отговорност и комуникативни умения, чийто дългосрочен кариерен план предвижда реализация в сферата на образованието, както и с отлично ниво на писмена, четивна и дигитална грамотност.

Ние Ви предлагаме

ЧНУ „Питагор“ предлага:
• работа в екип с утвърдени професионалисти;
• възможност за личностно развитие в едно от най-желаните училища в София;
• отлични условия на труд;
• въвеждащо обучение и подкрепа в хода на образователния процес.
Zaplatomer.bg