Nuhealth JSC
Внедрител ЕРП
Plovdiv
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Внедрител ЕРП

Plovdiv full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

НУХЕЛТ АД

Бързоразвиваща се производствена компания в сектора на здравословен снакс Rice UP! с експорт в над 50 държави, във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи:
ВНЕДРИТЕЛ ЕРП

Responsibilities

- Участие в консултирането на фирмата с цел създаване/внедряване на ефективен за тях комплекс ЕРП софтуер, включително счетоводен модул;
- Контакт с всички отдели в компанията с цел правилното имплементиране на работните процеси в ЕРП;
- Тестване на софтуерни приложения преди внедряването им и комуникация с фирмата внедрител;
- Ръководи внедряването на системата и обучение на ключовите потребители във фирмата;
- Изготвяне на потребителска документация за работа с приложенията;
- Идентифициране и анализира бизнес процесите, процедурите и работните практики на компанията.

Requirements and necessary skills

- Висше икономическо или техническо образование;
- Отличен английски език – писмено и говоримо;
- Предходен опит на подобна позиция и/ или опит като проектен мениджър/ ключов експерт при внедряване на ERP система – минимум три години;
- Познаване на бизнес процесите по движение на стоковите и парични потоци в търговските и производствените фирми;
- Отлична компютърна грамотност;
- Комуникативност;
- Аналитични умения и способност за взимане на бързи и адекватни решения;
- Инициативност и мотивация за развитие и усвояване на нови знания във високотехнологичен сектор;
- Толерират се самоинициативност, креативност и проактивност;

За предимство ще се считат:

- Писмени препоръки или контактна информация на хора, които са в позиция да дадат препоръка;
- Познания по SQL и бази данни.

We offer

- Допълнителни стимули спрямо постигнатите резултати;
- Добри условия на труд в млад екип от професионалисти;
- Работа в престижна фирма с изградени стандарти на взаимоотношения, както с клиенти, така и със служителите;
Zaplatomer.bg