Внедрител ЕРП
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Внедрител ЕРП

Пловдив длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

НУХЕЛТ АД

Бързоразвиваща се производствена компания в сектора на здравословен снакс Rice UP! с експорт в над 50 държави, във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи:
ВНЕДРИТЕЛ ЕРП

Отговорности

- Участие в консултирането на фирмата с цел създаване/внедряване на ефективен за тях комплекс ЕРП софтуер, включително счетоводен модул;
- Контакт с всички отдели в компанията с цел правилното имплементиране на работните процеси в ЕРП;
- Тестване на софтуерни приложения преди внедряването им и комуникация с фирмата внедрител;
- Ръководи внедряването на системата и обучение на ключовите потребители във фирмата;
- Изготвяне на потребителска документация за работа с приложенията;
- Идентифициране и анализира бизнес процесите, процедурите и работните практики на компанията.

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо или техническо образование;
- Отличен английски език – писмено и говоримо;
- Предходен опит на подобна позиция и/ или опит като проектен мениджър/ ключов експерт при внедряване на ERP система – минимум три години;
- Познаване на бизнес процесите по движение на стоковите и парични потоци в търговските и производствените фирми;
- Отлична компютърна грамотност;
- Комуникативност;
- Аналитични умения и способност за взимане на бързи и адекватни решения;
- Инициативност и мотивация за развитие и усвояване на нови знания във високотехнологичен сектор;
- Толерират се самоинициативност, креативност и проактивност;

За предимство ще се считат:

- Писмени препоръки или контактна информация на хора, които са в позиция да дадат препоръка;
- Познания по SQL и бази данни.

Ние Ви предлагаме

- Допълнителни стимули спрямо постигнатите резултати;
- Добри условия на труд в млад екип от професионалисти;
- Работа в престижна фирма с изградени стандарти на взаимоотношения, както с клиенти, така и със служителите;
Zaplatomer.bg