Май Маркет АД
Готвач
Varna
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Готвач

Varna full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Готвач в кухня към магазин за хранителни стоки

Responsibilities

- Приготвя ястия и полуфабрикати по утвърдени рецепти;
- Извършва заявки и калкулации;
- Поддържа чистота и ред съгласно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за безопастност и здраве при работа и противопожарна безопастност;
Requirements and necessary skills

- Задължителен опит на позиция готвач минимум 3г.;
- Бързина, сръчност и изпълнителност;
- Кандидати с подходящо образование са с предимство;

We offer

- Коректно отношение и заплащане;
- Дългосрочна, работа в сплотен екип;
- Работа на дванадесет часови смени: Два работни/ два последователни почивни дни
Zaplatomer.bg