Astrea Recruitment
20 - 50 служителя Кандидатстване
Специалист ТРЗ
София
длъжност на пълно работно време

Специалист ТРЗ

София длъжност на пълно работно време

За нас

AСТРЕA е компания в сферата на Човешките ресурси. Целта ни е да открием най-подходящите хора за нашите бизнес партньори, като им осигурим удовлетвореност.

За един от нашите клиенти – верига за козметика - търсим – Специалист ТРЗ

Отговорности

Задължения и отговорности:

· Изготвяне на трудови договори, заповеди за освобождаване, допълнителни споразумения и други документи, съобразно действащото трудово законодателство;
· Издаване и оформяне на трудови книжки;
· Изготвяне, администриране и поддържане на архив на личните трудови досиета на служителите;
· Обработва всички документи, свързани с трудовата заетост на персонала - болнични листи, молби за отпуски, осигуровки и др.;
· Изготвяне и подаване към съответните държавни институции на необходимите декларации, уведомления, справки и отчети;
· Поддържане на необходимата документация свтързана с трудовата медицина и ЗБУТ;
· Изчислява месечните трудови възнаграждения на персонала, изготвя ведомостите за заплати;

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:

· Опит на подобна позиция минимум 3 години;
· Бакалавърска или магистърска степен по счетоводство, финанси или друга подходяща икономическа специалност;
· Опит със счетоводен софтуер;
· Отлично познаване на законодателството и нормативните актове в областта на трудово и осигурително право, ЗБУТ;

Ние Ви предлагаме

Нашият клиент предлага:

· динамична и интересна работа;
· атрактивно възнаграждение;
· допълнително здравно осигуряване;


Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата VM_TRZ).

Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.
(„АСТРЕА РИКРУТМЪНТ“ ЕООД – Регистрация в МТСП No1809).
Zaplatomer.bg