JTR
ТРЗ специалист
Sofia
full-time

ТРЗ специалист

Sofia full-time

Job Description

Съдействаме на наш клиент за намиране на опитен ТРЗ специалист, който да се присъедини към екипа им. Компанията развива успешен бизнес у нас над 8 години и разполага с над 80 обекта из страната.

Специалистът ще работи в централата и ще отговаря за:
- координацията на екипа и разпределението на задачите;
- сумираното изчисление на работното време;
- изготвянето на всички документи, свързани с цялостното обслужване на персонала;
- изготвянето и подаването документи в НАП, НОИ и други външни институции;
- обработване на трудовите възнаграждения, изготвяне на месечните ведомости и рекапитулации;
- организиране и поддържане на документация, свързана със ЗБУТ и трудова медицина.

Очакват от специалиста да притежава:
- подходящо образование;
- 4+ години опит на подобна позиция и добри познания по свързаното законодателство;
- компютърна грамотност – опит със специализиран ТРЗ софтуер и MS Office;
- организационни и аналитични умения.

Могат да предложат:
- допълнително здравно осигуряване (след изтичане на изпитателния срок);
- карта за отстъпки при използване на обектите на компанията;
- отлични условия на труд и коректни отношения;
- въвеждащо обучение;

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване или на мейл kalina@jobtiger.bg.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

Zaplatomer.bg