Апойнт Партнърс
5 - 10 служителя Apply
Агент събиране на вземания
Sofia
full-time

Агент събиране на вземания

Sofia full-time

About us

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

A-point Partners притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2493 от 29.03.2018г

Responsibilities

1. Осигурява качествено и внимателно обслужване на всички бивши, настоящи и потенциални клиенти, с които осъществява контакт по телефона.
2. Провежда изходящи разговори с клиенти, забавили плащанията по кредитите си и преговаря с тях с цел уреждане на пълни погашения или план за разсрочени плащания.
3. Приема обаждания за искане на друга информация или оплаквания от настоящи клиенти, партньори и служители и своевременно предоставя исканата информация или уведомява за това ресорния мениджър или прекия си ръководител.
4. Отразява информацията от проведените разговори и проверява контактите на клиентите в наличния софтуер или в електронни файлове, съгласно указанията, дадени от прекия ръководител или описани в процедури и инструкции.
5. Предава обратна информация на прекия си ръководител за желанията на клиентите.
6. Изпълнява и други текущи задачи, които са му възложени от прекия ръководител и са свързани с дейността му.
7. Участва активно в програмите за обучение, провеждани от Дружеството.

Requirements and necessary skills

• Много добра компютърна грамотност - MS Office;
• Опит в контакт център на финансова или кредитна институция - предимство;
• Аналитично мислене и систематичност, самоинициативност;
• Комуникативност и умения за работа в екип, високо ниво на организация на работата.

We offer

• Възможност за кариерно развитие и израстване в йерархичната структура на компанията;
• Стартово и последващи обучения за повишаване на квалификацията;
• Конкурентна фиксирана заплата и мотивираща бонус система;
• Динамична работа в млад и мотивиран екип;
• Трудов договор.
Zaplatomer.bg