Ви Джи Еф ООД
Специалист, труд и работна заплата
Sofia
full-time

Специалист, труд и работна заплата

Sofia full-time

About us

Със своя над 20-годишен опит "Ви Джи Еф" ООД е сред водещите фирми в България, специализирана в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения в четири основни направления:
- Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
- Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
- Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
- Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Във връзка с дългосрочно отсъствие на служителл от отдел "Човешки ресурси", обявяваме свободно място за позицията "Специалист, труд и работна заплата".

Responsibilities

- Изчисляване, начисляване и изплащане на дължимите възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски;
- Изготвяне на месечните ведомости за заплати и сметки за изплатени суми за извънтрудовите правоотношения;
- Администриране на трудови договори и допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения и регистрацията им в НАП;
- Администриране на извънтрудови правоотношения – граждански договори;
- Администриране на молби и заповеди за отпуски;
- Изготвяне и подаване на декларации към НАП и НОИ, справки за НСИ, подаване на болнични листи на служителите в НОИ;
- Следене за всички промени в трудовото, данъчно и осигурително законодателство;
- Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за персонала за нуждите на одитори, ревизори, проверяващи от Инспекция по труда, НСИ, Агенция по заетостта, Ръководството и останалите звена на компанията.

Requirements and necessary skills

- Висше икономическо образование;
- Предишен опит на подобна позиция – 2 години и отлично познаването на трудовото и данъчно-осигурителното законодателство;
- Много добри умения за работа с MS Office /Excel, Word/;
- Дискретност и желание за работа в динамична среда;
- Отлични организационни и комуникативни умения, способност за работа в екип и спазване на срокове.

We offer

- Работа в екип от млади професионалисти и разнообразни ежедневни задачи;
- Фирмени обучения;
- Комуникативно работно място и модерен офис – имаме собствена библиотека и фитнес в офиса;
- Трудов договор и изцяло открити взаимоотоншения;
- Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности.
Zaplatomer.bg