Технически ръководител на сгради
София
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител на сгради

София длъжност на пълно работно време

За нас

Easy Consult е българска консултантска компания, специализирана в управлението и развитието на човешките ресурси.

За наш клиент - компания за цялостно изграждане на жилищни, административни и промишлени сгради, търсим Технически ръководител/и.

Отговорности

Организира, ръководи и контролира СМР на обекта;
Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спесификация;
Отговаря за спазването на поставените в графика срокове;
Съставя количествени сметки и ги защитава пред възложители;
Изготвя заявки за необходимите материали и нужди за дейността на обекта;
Следи за разхода на материали съгласно бюджета;
Извършва ежедневен инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда.

Изисквания и необходими умения

Професионален опит в строителството;
Образование в сферата на строителството;
Познаване и разчитане на проектна документация;
Отлично познаване на строителния процес като технология, детайли, конструктивни решения и планиране;
Много добри организационни и ръководни умения и желание за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и Вашите умения и опит отговарят на нашите изисквания, моля изпратете своята автобиография като натиснете бутона "Кандидатствай за тази позиция".

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Поради големия брой кандидатури, които получаваме, ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2339/ 30.08.2017.
Zaplatomer.bg