СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Мениджър маркетинг и продажби - външни пазари
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър маркетинг и продажби - външни пазари

София длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, продуктовия маркетинг и дистрибуцията на бързооборотни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и чужбина и богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на външнотърговската си дейност и и реализирането на маркетинговата и търговската политика на външните пазари на които оперира, компанията търси опитен професионалист за "МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ - ВЪНШНИ ПАЗАРИ".

Отговорности

• Управлява отношенията с настоящите клиенти/локалните партньори/.
• Разработва и прилага маркетингови стратегии, насочени към ускоряване на растежа на експортните пазари за които отговаря.
• Изработва съгласувано с мениджмънта и прилага цялостна годишна търговска и маркетингова стратегия за развитие и разширение на бизнеса на чуждестранните пазари на компанията за които отговаря, по региони, брандове и категории продукти, с цел увеличаване на продажбите и разширяване на пазарния дял.
• Провежда преговори с бизнеспартнъорите за годишните цели и програмите за маркетингова подкрепа на продажбите, на пазарите за които отговаря.
• Провежда пазарни проучвания и анализи за оценка на пазарния потенциал на чуждестранните пазари за различните брандове и продуктови групи.
• Следи тенденциите на чуждестранните пазари за брандовете и продуктовите групи за които отговаря и предлага за разработване нови продукти, специални предложения и услуги за местните бизнес партньори.
• Разработва и прилага ценови политики и стратегии, следи за спазването им, анализира постигнатите резултати.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – специалност „Маркетинг”, "Външна търговия" или друго релевантно образование.
• Опит в развитие разработване и планиране на маркетингови стратегии, налагане на нови продукти и пазарни анализи – минимум 3 г.
• Отличен писмен и говорим английски език.
• Стратегическа ориентация и умения да определя приоритети и планира действия.
• Предимство е опит в международна компания в областта на международната търговия с бързооборотни продукти, маркетинга и продуктовия мениджмънт.
• MS office (Word, Excel, Power Point)
• Възможности за пътувания в чужбина.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална изява и развитие в стабилна и динамично развиваща се компания с утвърдено име в пазарния сегмент.
• Много добро стартово основно възнаграждение и атрактивна бонусна система.
• Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете професионална автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.
HRW 2019