Нова Търговска Компания 2004 АД
Технически сътрудник
Sofia
full-time

Технически сътрудник

Sofia full-time

Responsibilities

- Регистриране на новите контракти на фирмата в ERP системата
- Проследяване за промени и актуализиране на информация по съществуващи контракти в ERP системата
- Подготовка и изпращане на поръчки за покупка и продажба към контрагенти на фирмата, по предварително зададен формат
- Актуализиране на базата данни с търговска и логистична информация
- Следи за пълното окомплектоване на търговската документация по всяка сделка - фактури за стока, транспортни услуги, транспортни документи и др.

Requirements and necessary skills

- Много добро владеене на английски език
- Организираност, комуникативност
- Умения за работа в екип и поемане на отговорност
- Много добра компютърна грамотност - MS Office
HRW 2019