Готвач, студена кухня
Обзор
длъжност на пълно работно време

Готвач, студена кухня

Обзор длъжност на пълно работно време

За нас

Хотелски комплекс в гр. Обзор търси да назначи високо мотивирани и отдадени на работата си професионалисти, които да се присъединят към нашия екип на следната позиция:

Готвач, студена кухня

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0888 859 034

Отговорности

* Изисква се да има опит за хранене на шведска маса и А-ла-карт;
- Участва в производството на готварската продукция под ръководството на главния готвач;
- Спазва изискванията за количествата и качеството на вложените продукти и подправки;
- Следи за работата на машините и съоръженията и състоянието на посудата;
- Грижи се за съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологическите и санитарни изисквания;
- Извършва хигиенни дейности по поддържане на работното място;

Изисквания и необходими умения

- Образование: средно професионално образование или средно образование и професионална квалификация по технология на храненето.
- Познания за: технологията за първична обработка на продуктите; хигиенно-санитарните изисквания за съхраняване на продуктите;
- нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана при работа в кухнята.

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор
- Атрактивно възнаграждение
- Точна дата на заплащане /СО, ЗО и т.н. се подразбират и са за сметка на работодателя/
- Работа в млад и енергичен екип
- Обогатяване на опита в сферата на туризма
HRW 2019