ИНФОНОТАРИ ЕАД
Младши програмист на C++
София
длъжност на пълно работно време

Младши програмист на C++

София длъжност на пълно работно време

За нас

ИНФОНОТАРИ ЕАД е част от Датамакс систем холдинг АД, в който към момента работят над 200 човека. Централата на холдинга се намира в центъра на гр.София, а регионалните офиси присъстват в почти всеки град в България. Компанията ИНФОНОТАРИ ЕАД е водещ квалифициран доставчик на удостоверителни услуги от 2005 г. и предлага публични услуги по издаване и управление на удостоверения за квалифициран електронен подпис, квалифициран електронен печат, квалифицирано удостоверяване на време и други.
Компанията разработва и предоставя и информационни приложения в областта на информационната сигурност, подписване и валидиране на електронни документи, електронна препоръчана поща и др.

Отговорности

Във връзка с непрекъснатото си нарастване и разширяване, търсим да присъединим към екипа си Младши програмист на C++, който ще участва в разработката и поддръжката на софтуер и услуги, предоставяни от нашата компания.

Изисквания и необходими умения

Нашите изисквания:
• Завършено висше техническо или сте студент последна година;
• Добри познания по C++, обектно-ориентирано програмиране и дизайн;
• Много добри комуникативни и аналитични умения;
• Работа в екип;
• Умение за бързо придобиване на нови знания и умения;
• Работно ниво на английски език.

Ще бъдете с предимство, ако имате:
• Познания по SQL и релационни бази данни;
• Опит с Qt;
• Опит в разработката за Linux или macOS.

Ние Ви предлагаме

Това, което Ви предлагаме:
• Отлично заплащане спрямо опита и квалификацията;
• Допълнителни социални придобивки;
• Работа по големи и интересни проекти, с възможност за пренасочване към други проекти и отдели в компанията, ако желаете;
• Работа в неформална и приятелска атмосфера, в просперираща компания със стабилни позиции на пазара;
• Работно място в бизнес сграда в центъра на гр. София, на удобно и комуникативно място;
• Гъвкаво работно време, което позволява спокоен баланс с личните ангажименти и интереси;
• Възможности за обучение за тези, които търсят и искат развитие.

Ако търсите промяна или ново начало.
Ако искате да се развивате и усъвършенствате.
Ако искате да работите в приятелска и спокойна атмосфера.
Ако за Вас е важно мнението Ви да се чува и зачита, заповядайте при нас.

Ще се радваме да се присъедините към екипа ни, като изпратите автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и тест за оценка на познанията.
Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД.
Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи информация за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Инфонотари АД само за целите на подбора на персонал в компанията. В случай на отказ на кандидатурата Ви или при самоинициативни кандидатури, ако не е налична свободна позиция по Вашите компетенции, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година от получаването на отказа.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до данните си, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация. Ако прецените или решите, че има нарушаване на правата Ви по отношение на личните данни, може да сезирате Комисията за защита на личните данни.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
Инфонотари АД, ЕИК 131276827, със седалище и адрес на управление област София, гр. София, ул. Иван Вазов 16.
С доброволното си предоставяне на Ваша лична и професионална информация за целите на процеса по подбор, изразявате своето изрично съгласие личните ви данни да бъдат обработвани, съгласно посочените по-горе условия. Съгласието Ви е доброволно. Може да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за бъдещ период, като данните ще бъдат унищожени в срок до една календарна седмица.
HRW 2019