Хай Уей Джобс ООД
Еколог
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Еколог

Пловдив длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Хай Уей Джобс ООД е лицензиран посредник за намиране на работа в България и чужбина. Ние предоставяме цялостни аутсорсинг решения в областта на Човешките ресурси - подбор на персонал, кратковременни и дългосрочни решения за набавяне на работна сила, професионални консултации във връзка с преструктуриране на бизнес процеси, кариерно развитие и промяна.

За наш клиент, голяма производствена компания, извършваме подбор за позицията
ЕКОЛОГ

Отговорности

●Участва в изготвяне и реализиране на политиката на дружеството по отношение на опазване на околната среда
● Осъществява комуникация с ИАОС, РИОСВ, БДИБР
● Осигурява изпълнение на ангажиментите на дружеството, произтичащите от съвместната дейност с институциите по опазване на околната среда
● Поддържа системата за управление на околната среда

Изисквания и необходими умения

● Висше образование, квалификация - еколог
● Познаване на нормативната уредба по опазване на околната среда
● Добра компютърна грамотност MS Office (Excel, Word)
● Опит като еколог в производствено предприятие или орган за контрол на околната среда.

Ние Ви предлагаме

● Добро възнаграждение
● Осигурен служебен транспорт до местоработата и обратно
● Много добри условия за труд и почивка, нова и модерна техника на работното място

Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме с цел подбор за тази или друга позиция за срок от 6 месеца, освен ако Вие изрично не изявите Вашето несъгласие.
Хай Уей Джобс ООД е регистриран посредник за подбор на персонал с лиценз № 1821.
HRW 2019