Аксес Консултанси
Инженер - инструменти за производство на изделия от пластмаса
Велико Търново, други в България
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Инженер - инструменти за производство на изделия от пластмаса

Велико Търново, други в България длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

За успешно разрастваща се производствента компания в гр. Велико Търново търсим

Инженер - инструменти за производство на изделия от пластмаса - с английски език.

Отговорности

Успешният кандидат ще е ангажиран с:
- разработката и изпитването на нови продукти в синхрон с изискванията на клиента;
- организация и контрол на цялостния производствен процес
- контрол на спазването на безопасните условия на труд и техническите спецификации.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
- Бакалавърска или магистърска инженерна степен
- Най-малко 5 години опит в натоварена производствена среда
- Опит с инструментална екипировка за обработката на пластмаса
- Много добро разбиране на механичните процеси и производственото оборудване
- Отлична комуникация и лидерски качества
- Много добро ниво на владеене на английски език
- Работни познания по продукти на MS Office (Word, Excel, Access)
- Умения за ползване на софтуера SolidWorks

Ние Ви предлагаме

Ако търсите развитие в модерно предприятие и високопрофесионална среда, изпратете актуална автобиография и ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

"Аксес консултанси" ООД е компания за подбор на квалифициран персонал, регистрирана под номера 2566 и 2567/2018 г. в Агенцията по заетостта в България.