Джи Пи Груп АД
more than 300 служителя Apply
Специалист ПТО, високо строителство
Бургас
full-time

Специалист ПТО, високо строителство

Бургас full-time

About us

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел обезпечаване на нашите текущи и бъдещи проекти обявяваме свободна работна позиция за:

ПТО, високо строителство

Responsibilities

- Подготовка на оферти по конкретни проектни задания – количествени сметки и чертежи
- Изготвяне на справки и отчети;
- Комуникация с всички участници в строителния процес;
- Изготвяте протоколи за приемане на извършени СМР;
- Участие в изготвянето на договори с подизпълнители и доставчици;
- Участие в подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
- Ежедневна комуникация с всички участници в строителния процес - инвеститори, подизпълнители, доставчици и др.

Requirements and necessary skills

- Висше образование – Строителство на Сгради и съоръжения или друга подходяща специалност
- Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
- Опит в изготвяне на оферти;
- Опит в изготвяне и проверка на количествени сметки и спецификации по работни проекти;
- Добри познания за използваните материали, доставчиците на материали и услуги на пазара
- Много добра компютърна грамотност;
- Умения за работа в екип;
- Отношение към детайла, коректност, отговорност и дисциплина;
- Умения за работа в кратки срокове.

We offer

Какво е нашето предложение:

- Да сте част от амбициозен и динамичен екип;
- Отлични перспективи за развитие в голяма, стабилна и бързо развиваща се компания;
- Възможност да работите по обекти с национална значимост;
- Участие във вътрешни и външни обучения;
- Дългосрочна заетост с трудов договор;
- Стимулиращо месечно възнаграждение;
- Висок стандарт на работа.