Джи Пи Груп АД
more than 300 служителя Apply
Технически ръководител, пътно строителство
Бургас
full-time

Технически ръководител, пътно строителство

Бургас full-time

About us

Строителна компания Джи Пи Груп АД търси да назначи:

Технически ръководител - пътно строителство и пътни съоръжения

Responsibilities

- Организиране, ръководене и контрол на работата на поверения обект;
-Контролиране качеството на изпълняваните СМР, както и изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа документация;
-Приемане на извършени СМР от подизпълнители
- Проследяване на предварително заложени графици и срокове за изпълнение;
- Съставяне на количествени сметки, отчети и доклади на месечна база;
- Изготвяне на доставки за материали;
- Провеждане на инструктажи по ТБТ;
- Спазване на процедурите съгласно интегрираната система за управление, внедрена в компанията.

Requirements and necessary skills

- Опит като технически ръководител при ръководене на строителни обекти -минимум 2 години
- Висше или средно-специално техническо образование, специалност „Пътно строителство“
- Добри компютърни умения - работа с MS Office, AutoCad, MS Project, Internet
- Щофьорска книжка кат. Б, активен шофьор;
- Добри организационни и ръководни умения;
- Умения за работа в екип и в динамична среда;

We offer

- Трудов договор;
- Коректност при заплащането + допълнителни социални придобивки;
- Отлични условия на работа в реномирана компания;
- Развитие на професионални умения и осигурени обучения;
Zaplatomer.bg