Джи Пи Груп АД
над 300 служителя Кандидатстване
Технически ръководител, пътно строителство
Бургас
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител, пътно строителство

Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

Строителна компания Джи Пи Груп АД търси да назначи:

Технически ръководител - пътно строителство и пътни съоръжения

Отговорности

- Организиране, ръководене и контрол на работата на поверения обект;
-Контролиране качеството на изпълняваните СМР, както и изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа документация;
-Приемане на извършени СМР от подизпълнители
- Проследяване на предварително заложени графици и срокове за изпълнение;
- Съставяне на количествени сметки, отчети и доклади на месечна база;
- Изготвяне на доставки за материали;
- Провеждане на инструктажи по ТБТ;
- Спазване на процедурите съгласно интегрираната система за управление, внедрена в компанията.

Изисквания и необходими умения

- Опит като технически ръководител при ръководене на строителни обекти -минимум 2 години
- Висше или средно-специално техническо образование, специалност „Пътно строителство“
- Добри компютърни умения - работа с MS Office, AutoCad, MS Project, Internet
- Щофьорска книжка кат. Б, активен шофьор;
- Добри организационни и ръководни умения;
- Умения за работа в екип и в динамична среда;

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор;
- Коректност при заплащането + допълнителни социални придобивки;
- Отлични условия на работа в реномирана компания;
- Развитие на професионални умения и осигурени обучения;
HRW 2019