Джи Пи Груп АД
more than 300 служителя Apply
Технически ръководител, високо строителство
Бургас
full-time

Технически ръководител, високо строителство

Бургас full-time

About us

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел обезпечаване на нашите текущи и бъдещи проекти обявяваме свободна работна позиция за:

Технически ръководител, високо строителство

Responsibilities

- Организиране, ръководене и контрол на работата на поверения обект;
- Контролиране качеството на изпълняваните СМР, както и изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа документация;
- Приемане на извършени СМР от подизпълнители
- Проследяване на предварително заложени графици и срокове за изпълнение;
- Съставяне на количествени сметки, отчети и доклади на месечна база;
- Изготвяне на доставки за материали;
- Провеждане на инструктажи по ТБТ;
- Спазване на процедурите съгласно интегрираната система за управление, внедрена в компанията.

Requirements and necessary skills

- Опит на сходна позиция -минимум 2 години;
- Висше или средно-специално техническо образование, релевантно за позицията;
- Добри компютърни умения - работа с MS Office, AutoCad, MS Project, Internet;
- Изградени организационни умения;
- Опит в ръководенето на екипи;
- Умения за динамична работа с поставени срокове;
- Шофьорска книжка кат. Б, активен шофьор;
- Възможност за командировки.

We offer

- Трудов договор;
- Коректност при заплащането и допълнителни социални придобивки;
- Отлични условия за работа в реномирана компания;
- Осигурени фирмени обучения;
HRW 2019