Джи Пи Груп АД
над 300 служителя Кандидатстване
Технически ръководител, високо строителство
Бургас
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител, високо строителство

Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел обезпечаване на нашите текущи и бъдещи проекти обявяваме свободна работна позиция за:

Технически ръководител, високо строителство

Отговорности

- Организиране, ръководене и контрол на работата на поверения обект;
- Контролиране качеството на изпълняваните СМР, както и изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа документация;
- Приемане на извършени СМР от подизпълнители
- Проследяване на предварително заложени графици и срокове за изпълнение;
- Съставяне на количествени сметки, отчети и доклади на месечна база;
- Изготвяне на доставки за материали;
- Провеждане на инструктажи по ТБТ;
- Спазване на процедурите съгласно интегрираната система за управление, внедрена в компанията.

Изисквания и необходими умения

- Опит на сходна позиция -минимум 2 години;
- Висше или средно-специално техническо образование, релевантно за позицията;
- Добри компютърни умения - работа с MS Office, AutoCad, MS Project, Internet;
- Изградени организационни умения;
- Опит в ръководенето на екипи;
- Умения за динамична работа с поставени срокове;
- Шофьорска книжка кат. Б, активен шофьор;
- Възможност за командировки.

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор;
- Коректност при заплащането и допълнителни социални придобивки;
- Отлични условия за работа в реномирана компания;
- Осигурени фирмени обучения;