Джи Пи Груп АД
над 300 служителя Кандидатстване
Геодезист
София
длъжност на пълно работно време

Геодезист

София длъжност на пълно работно време

За нас

Джи Пи Груп АД e една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.

С цел разширяване на нашия екип в отдел „Геодезия“, обявяваме свободна работна позиция за:

Отговорности

- Работа на терен: трасиране на конструктивни елементи и оси, технически проводи и съоръжения, даване на нива;
- Контрол върху геометрията на строежа;
- Изчисляване на обеми при извършване на изкопно-насипни работи;
- Съдействие при изготвянето на количествени сметки;
- Регулярно изготвяне на репорти;

Изисквания и необходими умения

- Висше образование - специалност "Геодезия" или "Геодезия и маркшайдерство";
- Опит по специалността: минимум 3 години;
- Опит в използването на специализиран софтуер;
- Отлично боравене с тотална станция, GPS, нивелир;
- Много добри комуникационни и организационни умения;
- Опит в работата с конструктивни чертежи и проектна документация;
- Мотивация и инициативност;
- Шофьорска книжка кат. Б, активен шофьор.

Кандидати, участвали в проекти високо строителство и метростроителство ще бъдат с предимство!

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор, пълни осигуровки;
- Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
- Разнообразни проекти, в които да развиете своите умения;
- Платени от фирмата обучения и постоянно професионално усъвършенстване;
- Работа със съвременна техника и софтуерни продукти;
- Екип от млади и съвременни колеги!