Джи Пи Груп АД
more than 300 служителя Apply
Електроинженер, ПТО
София
full-time

Електроинженер, ПТО

София full-time

About us

Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.
С цел обезпечаване на нашите текущи и бъдещи проекти обявяваме свободна работна позиция за:

Електроинженер, ПТО

Responsibilities

- Координиране на работния процес между подизпълнители, инвеститори, проектанти, надзор и експлоатационни дружества;
- Изготвяне на количествени сметки, актове и протоколи по време на строителството;
- Следене за качествено и срочно изпълнение на СМР по част електро;
- Контрол на фирми подизпълнители по част електро;
- Организация на работата на поверените му техници при изпълнение на СМР.

Requirements and necessary skills

- Висше техническо образование (Електротехника, Електроенергетика, Електрообзавеждане или аналогична специалност);
- Добри компютърни умения - работа с MS Office, AutoCad, Internet;
- Добри познания при разчитането на строителна и проектна документация;
- Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
- Много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, инициативност, умения за работа в екип;
- Носене на отговорност за спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда;
-Шофьорска книжка кат. Б.

We offer

- Трудов договор;
- Коректност при заплащането;
- Отлични условия на работа в реномирана компания;
- Професионални обучения;
- Допълнителни социални придобивки.