SOLO Capital Ltd.
под 5 заети служителя
Бизнес секретар
Карнобат
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
Zaplatomer