Окончателно класиране на кандидатите за първия едномесечен неплатен стаж за студенти (17 септември - 17 октомври 2012 г.) по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ - регистрационен № К11-21-1 oт 16.08.2011 г., реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския сoциален фонд, с бенефициент администрацията на Министерския съвет

Стажът ще започне на 17 септември 2012 г. и ще приключи на 17 октомври 2012 г. Продължителността на пилотните стажове по проекта е фиксирана и не следва да се допуска промяна в продължителността, началната или крайната дата на стажа. В първия ден на стажа кандидатите трябва да се явят в съответната административна структура и да представят уверение, че са студенти от висшето училище, в което следват.

Всички студенти, които успешно приключат стажантската програма ще получат Удостоверение за проведен стаж.

В случай, че имате въпроси, можете да се свържете с нас на: staj@government.bg, както и на телефон: 02 940 2626.

Окончателното класиране може да намерите: тук