Кое работно място е подходящо за нас и кое - не?
Как да различим "добрата" от "лошата" обява за работа?
Как да подготвим документите си и как да кандидатстваме за работа?
Как да се представим най-добре на интервю?
Какви въпроси да очакваме и как да отговорим на тях?
Какво да направим след интервюто?


Тези и много други въпроси си задава всеки млад човек, изправен пред необходимостта да си търси работа. Отговорите им може да получите от "Започни кариерата си с JobTiger и ..." - семинари, които ще се провеждат веднъж месечно с участието и подкрепата на различни големи български фирми.


Нуждата от организирането на тези семинари, както и форматът и съдържанието им са пряко следствие от опита на JobTiger от провеждането на Форумите "Кариери", както и на опита на нашите партньори при наемането на млади хора.
Семинарите, посветени на процеса на търсене на работа, ще съдържат следните теми:
  • Преди да започнем да търсим работа (самооценка);
  • Къде да търсим работа (видове обяви за работа, "добра" и "лоша" обява за работа, консултантските агенции);
  • Автобиографията;
  • Мотивационното писмо;
  • Подготовка за интервю;
  • Интервюто (облекло и държане по време на интервю, най-често задавани въпроси, “трудният” въпрос за заплатата и др.);
  • След интервюто;
  • Къде да намерим повече информация за процеса на търсенето на работа.
Обучението е безплатно.

Проведени обучения