ВЪВЕДЕНИЕ В

WEB

ТЕХНОЛОГИИТЕ

Националната художествена академия и Samsung, с подкрепата на JobTiger, организират безплатен курс за „Въведение в web технологиите“ за млади художници.

HTML и CSS представляват езици за уеб програмиране, които стоят в основата на всеки сайт от интернет пространството. С овладяването им се откриват пътища за развитие в ИТ сферата. Опитът в уеб областта е добро допълване на уменията на дизайнери, интересуващи се от създаването на потребителски интерфейс на уеб сайтове или мобилни приложения. Той улеснява и подобрява процеса на изграждането на дизайн, тъй като дава възможност за реална преценка на ключови ситуации, които играят роля при графичното оформление на уеб или мобилна страница. Овладяването на HTML и CSS полага основа за развитие, от която може да се продължи в много области в уеб дизайна.

КУРСЪТ ЩЕ СТАРТИРА НА 22 ОКТОМВРИ 2015 г. И ВКЛЮЧВА:

 • 40 часа техническо обучение,
  разработено от Musala Soft
 • 6 часа обучение по soft skills
 • Лектори, доказани професионалисти от Musala Soft

 • Изцяло практическо обучение
 • Създаване на собствено портфолио
 • Придобиване на знания за „Планиране на моята професионална кариера“


Програма:

 • 22 октомври - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 24 октомври - 13:00 ч. - 15:00 ч. - техническо обучение
 • 27 октомври - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 29 октомври - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 3 ноември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 7 ноември - 13:00 ч. - 18:00 ч. - техническо обучение с предвидена почивка
 • 10 ноември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 12 ноември – 19:00 ч. - 21:00 ч. – подготовка на CV
 • 17 ноември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение

 • 19 ноември – 19:00 ч. - 21:00 ч. – подготовка за интервю за работа и меки умения
 • 21 ноември - 13:00 ч. - 18:00 ч. - техническо обучение с предвидена почивка
 • 24 ноември – 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 26 ноември – 19:00 ч. - 21:00 ч. – меки умения
 • 1 декември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 3 декември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 10 декември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 12 декември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
 • 15 декември - 19:00 ч. - 21:00 ч. - техническо обучение
*Запазваме си правото в случай на нужда да променим дните на провеждане на курса.

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ НАБЛЕГНЕ НА ДВЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Техническо обучение
  • What is HTML?
  • Document structure
  • Basic Elements
  • Embedded content
  • Tables
  • What is CSS
  • Styling
  • Box model
  • Media types
 • Планиране на моята кариера
  • Моето уникално CV
  • Как да спечеля интервюто за работа

Защо да се включа в курса?

 • Всеки участник ще създаде свое портфолио по време на курса
 • Ще се проведе персонално кариерно консултиране с всеки участник
 • Успешно преминалите обучение младежи получават сертификат за завършен курс по „Въведение в web технологиите“
 • Всички успешно завършили курса участници ще бъдат препоръчани на подбрани работодатели, търсещи специалисти в сферата на завършения курс

Изискванията към кандидатите:

 • 18-25 години
 • Владеещи английски език
 • Желаещи да придобият нови умения
 • Креативно мислещи

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 11 ОКТОМВРИ 2015 г.

 • Всички, които отговарят на изискванията ще бъдат поканени на входящ тест
 • Най-добрите 20 ще се включат в курса за „Въведение в web технологиите”
 • Препоръчително е курсистите да работят на собствен лаптоп, за да не се прекъсва учебния и работния процес по изготвяне на портфолио
 • Курсът ще се провежда в Creative Space (бул. Ал. Стамболийски №55, ет. 5)
Регистрацията приключи! Благодарим за интереса!

Контакти

За повече информация:
Полина Декова
Т: 02/ 49 180 18
М: 0884 710 948
Е: polina@jobtiger.bg


Курсът за „Въведение в web технологиите”  е част от програмата "Tech Institute" на Samsung. Чрез нея компанията създава практически курсове за студенти, благодарение на които младежите подобряват дигиталните си умения, придобиват квалификация в отделна технологична област и се подготвят за бъдещата си реализация на пазара на труда. Всички курсове от тази програма се провеждат в Лабораториите за иновации на Samsung или в други места с висок клас технологично оборудване.