За клиенти на JobTiger, автоматизацията и ефективността са с допълнителна стойност, тъй като процесът ще бъде вграден директно в платформата на JobTiger.