„Дни на кариерата“ ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

12 октомври 2017 г. | София

Осмото издание на единственият специализиран форум „Дни на кариерата“ посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе в гр. София на 12 октомври 2017 г.

Осмото издание на единственият специализиран форум „Дни на кариерата“ посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе в гр. София на 12 октомври 2017 г.

Employer Branding Summit

12 - 13 октомври 2017 г. | гр. София

В средата на октомври всички интересуващи се от Employer Branding и как могат да се позиционират по-добре като работодател на пазара на труда, ще имат възможност да се присъединят на двудневното събитие Employer Branding Summit. На 12 и 13 октомври 10 специално подбрани лектора ще представят и обсъдят новостите в сферата на работодателската марка.

JobTiger е медиен партньор на събитието.

В средата на октомври всички интересуващи се от Employer Branding и как могат да се позиционират по-добре като работодател на пазара на труда, ще имат възможност да се присъединят на двудневното събитие Employer Branding Summit. На 12 и 13 октомври 10 специално подбрани лектора ще представят и обсъдят новостите в сферата на работодателската марка.

JobTiger е медиен партньор на събитието.

Дни на италианското образование 2017

14 октомври 2017 г. | гр. София

Ако имате желание да следвате в Италия, владеете английски и/или италиански език и искате да научите как се кандидатства в италиански университети, посетете специализираното изложение за обучение в Италия: „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

Изложение „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017” ще се проведе на 14 октомври в „Интерпред” град София от 11-17 часа.

JobTiger е партньор на изложението „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

Ако имате желание да следвате в Италия, владеете английски и/или италиански език и искате да научите как се кандидатства в италиански университети, посетете специализираното изложение за обучение в Италия: „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

Изложение „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017” ще се проведе на 14 октомври в „Интерпред” град София от 11-17 часа.

JobTiger е партньор на изложението „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

Дни на италианското образование 2017

15 октомври 2017 г. | гр. Варна

Ако имате желание да следвате в Италия, владеете английски и/или италиански език и искате да научите как се кандидатства в италиански университети, посетете специализираното изложение за обучение в Италия: „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

Изложение „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017” ще се проведе на 15 октомври в хотел “Голдън Тюлип” град Варна от 11-17 часа.

JobTiger е партньор на изложението „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

Ако имате желание да следвате в Италия, владеете английски и/или италиански език и искате да научите как се кандидатства в италиански университети, посетете специализираното изложение за обучение в Италия: „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

Изложение „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017” ще се проведе на 15 октомври в хотел “Голдън Тюлип” град Варна от 11-17 часа.

JobTiger е партньор на изложението „ДНИ НА ИТАЛИАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017”.

„Дни на кариерата“ ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

16 октомври 2017 г. | Пловдив

„Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведат в за втори път в гр Пловдив на 16 октомври 2017 г.

„Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведат в за втори път в гр Пловдив на 16 октомври 2017 г.

„Дни на кариерата“ ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

18 октомври 2017 г. | Варна

Единственият браншови кариерен форум „Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе за първи път в гр. Варна през месец октомври 2017 г.

Единственият браншови кариерен форум „Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще се проведе за първи път в гр. Варна през месец октомври 2017 г.

Трансгранична трудова борса - България и Румъния

19 октомври 2017 г. | гр. Велико Търново

Целта на събитието е да запознае младите хора и гражданите на Великотърновска област с актуални възможности за стажове, практики и работа, да се засили връзката между образованието и бизнеса, както и трудовата мобилност в трансграничния регион.

Целта на събитието е да запознае младите хора и гражданите на Великотърновска област с актуални възможности за стажове, практики и работа, да се засили връзката между образованието и бизнеса, както и трудовата мобилност в трансграничния регион.

„Дни на кариерата“ в секторите: Икономика | Финанси | Маркетинг | Човешки ресурси | Обслужване на клиенти

30 ноември 2017 г. | гр. София

Осмото издание на „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика | Финанси | Маркетинг | Човешки ресурси | Обслужване на клиенти ще се проведе на 30 ноември 2017 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Осмото издание на „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика | Финанси | Маркетинг | Човешки ресурси | Обслужване на клиенти ще се проведе на 30 ноември 2017 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).