Societe Generale Expressbank

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи банки в България. В нея работят повече от 1 400 служители. Целта на Societe Generale Експресбанк е да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия:

  • 99,69% от капитала са собственост на Societe Generale Group;
  • 10 млн. евро нетна печалба към декември 2009 г.;
  • 73,7 млн. евро нетен банков доход към декември 2009 г.;
  • 1 536 млн. евро общ обем на активите;
  • повече от 140 офиса;
  • повече от 360 000 клиенти.