Какъв тип комуникация се предпочита във вашата компания?

 • Отговори
  Брой
 • E-mail.
  53
  31,74 %
 • Офис телефон.
  15
  8,98 %
 • Мобилен телефон.
  49
  29,34 %
 • Лице в лице.
  29
  17,37 %
 • Интранет.
  7
  4,19 %
 • ICQ или подобна програма.
  9
  5,39 %
 • Телеконферентна връзка.
  4
  2,40 %
 • Друго.
  1
  0,60 %