Какво според вас трябва да направи държавата, за да могат хората с увреждания да живеят по-добре?

 • Отговори
  Брой
 • Да раздава повече социални помощи.
  18
  6,62 %
 • Да създаде условия за получаване на качествено образование и професионална реализация.
  254
  93,38 %