Колко често използвате Интернет на работното си място?

 • Отговори
  Брой
 • Непрекъснато.
  0
  0,00 %
 • От време на време.
  0
  0,00 %
 • Много рядко.
  0
  0,00 %
 • Нямам достъп до Интернет.
  0
  0,00 %
 • Не ми е необходимо.
  0
  0,00 %