Работата ви изисква ли да знаете чужд език?

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  279
  46,73 %
 • Не.
  168
  28,14 %
 • Не е задължително изискване, но по-скоро е предимство.
  150
  25,13 %