Слушате ли музика по време на работа?

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  383
  75,25 %
 • Не, пречи на работата ми.
  64
  12,57 %
 • Не, пречи на колегите ми.
  15
  2,95 %
 • Не, не е позволено.
  47
  9,23 %