Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: КПМГ България
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към студенти от следните университети и специалности:
- СУ; ТУ; УНСС;
- Специалности: финанси, счетоводство и контрол, статистика, ИТ.
Необходими документи:
- Мотивационно писмо, автобиография, снимка
 
Назад