Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: PricewaterhouseCoopers Bulgaria / Орбител АД
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към хора, желаещи да работят в следните области:
- отдел "Одит":асистент-одитори;
Предпочитани специалности на стажантите:
- Счетоводство, финанси, МИО;
Предпочитани университети:
- Стопански факултет към СУ, УНСС, Американски Университет в Благоевград.
Крайните интервюта ще са през месеците май и юни.
Естество на работа: пълен работен ден от септември.
Необходими документи:
- Мотивационно писмо, автобиография, снимка.
 
Назад