Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: МАП Маркетинг Рисърч
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към хора, желаещи да работят в следните области:
- Икономически специалности - статистика, маркетинг и др.;
- технически специалности (ТУ, СУ) – ИТ, информатика, др.
Естество на работа: на пълно работно време. Работа със специализиран софтуер. Част от стажантите ще се занимават с приложно програмиране.
Срок: 1 месец обучение, 3 месеца изпитателен срок.
Начална дата: веднага.
Изисквания:
- Завършили студенти или студенти 5-ти курс;
- С предимство ще се ползват тези, завършили средно образование в Математическа Гимназия с английски или Английска езикова гимназия;
- Задължително условие: Английски език - отлично владеене;
- Предимство: всеки друг език, на каквото и да е ниво;
Необходими документи:
Автобиография на английски език, мотивационно писмо, снимка.
 
Назад