Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: БУЛБАНК АД
Град: София
 
Банката проявява интерес към хора, желаещи да работят в следните области:
1. Специалист продажби - работа с клиенти: висше икономическо (напр. финанси).
2. Юристи - с европейско юридическо образование.
3. Дирекция "Банкиране на дребно":
а/ оператори в картови разплащания;
б/ специалисти маркетингови продукти.
4. Дирекция Ликвидност и капиталови пазари - специалисти оперативен риск.
5. Финансови аналитици, бизнес планиране, балансови анализи.
6. Преводачи (МИО - икономически термини).
7. Вътрешен контрол - специалисти по нормативи, закони и подзакони в банковата сфера.
Стаж: летен, двумесечен, платен - всички са front-office позиции.
Естество на работата: на пълно работно време.
 
Назад